Summer Season 2018 – Calling for audition

We are pleased to announce we are holding singer auditions for the second part of the season (summer concert in May). Rehearsals will start on the 8th of January.

To entrer auditions, please make appointment and send an email to director.icohcmc@gmail.com. For the audition, you need to prepare a short song of your choice (without accompaniment), and you will be asked to do a bit of sight singing too.

People wishing to join the Orchestra ne…ed to email Mr Ian Alexander directly (orchestra.icohcmc@gmail.com) to set date and time for audition. You should be of approximately grade 6 (ABRSM/Trinity) or above standard. There may be a waiting list depending on the current needs of the Orchestra.

See you soon!

Gareth Groves, Artistic Director
Greg Hoàng Phúc Notebaert, Assistant Choir Director
Ian Alexander, Orchestra Director

***********************************************************************
Xin chào các bạn, những người muốn tham gia các hoạt động của Hợp Xướng Quốc Tế và Dàn Nhạc TP Hồ Chí Minh (International Choir and Orchestra of HCMC).

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi sẽ tổ chức buổi thử giọng cho chương trình mới (buổi hòa nhac mùa hè trong tháng 5). Chúng tôi sẽ bắt đầu tập lại vào ngày 08 tháng 01.

Để tham gia buổi thử giọng, xin vui lòng gửi email để đạt hẹn đến director.icohcmc@gmail.com. Đối với buổi thử giọng, các bạn cần chuẩn bị một bài hát ngắn tùy chọn (không có đệm), và các bạn cũng sẽ phải xướng âm một chút.

Những người muốn tham gia Dàn Nhạc cần liên lạc với Ông Ian Alexander trực tiếp (orchestra.icohcmc@gmail.com) để chọn ngày và thời giờ của buổi audition. Các bạn cần có khả năng chơi nhạc cụ từ trình độ trung cấp nhạc viện tphcm trở lên hoặc từ khá đến giỏi (từ trình độ 6 của ABRSM/Trinity trở lên). Có thể có một danh sách dự bị tùy thuộc vào nhu cầu hiện tại của Dàn nhạc.

Hẹn các bạn sớm được gặp nhau!

Gareth Groves, Nhạc Trưởng
Greg Hoàng Phúc Notebaert, Phó Chỉ huy Hợp xướng
Ian Alexander, Chỉ huy Dàn nhạc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.